GIỚI THIỆU

VỀ ĐỘI NGŨ THIẾT KẾ

Tự tin với đội ngũ thiết kế độc đáo, tài năng, chuyên môn cao bởi đó là nền tảng tạo ra hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp làm nổi bật nên concept thiết kế độc đáo góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh, khẳng định thương hiệu doanh nghiệp khách hàng trên thị trường.

Tôn trọng và bình đẳng – luôn được đề cao khi làm việc trong tập thể VŨ TRẦN.

Tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy hết khả năng của mình. Năng động, nhiệt huyết, sáng tạo xứng đáng với những gì họ bỏ ra về vật chất và tinh thần.

GIỚI THIỆU

VỀ ĐỘI NGŨ THIẾT KẾ

Tự tin với đội ngũ thiết kế độc đáo, tài năng, chuyên môn cao bởi đó là nền tảng tạo ra hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp làm nổi bật nên concept thiết kế độc đáo góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh, khẳng định thương hiệu doanh nghiệp khách hàng trên thị trường.

Tôn trọng và bình đẳng – luôn được đề cao khi làm việc trong tập thể VŨ TRẦN.

Tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy hết khả năng của mình. Năng động, nhiệt huyết, sáng tạo xứng đáng với những gì họ bỏ ra về vật chất và tinh thần.

LĨNH VỰC KINH DOANH

GIỚI THIỆU

VỀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

* Thiết kế Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu:
Logo, Catalogue, Company Profile, Brochure, Name Card,…

* Thiết kế – In offset các sản phẩm bao bì trên chất liệu giấy:
– Lịch độc quyền.
– Lịch bàn.
– Lịch tường.
– Lịch Bloc.

* In ấn các ấn phẩm quảng cáo, bao bì hộp các loại:
– Hộp thực phẩm.
– Hộp bánh trung thu.
– Hộp mỹ phẩm.

Đặc biệt:

  • Thiết kế, In ấn Lịch độc quyền, Sổ tay cao cấp các loại,…
  • Sản xuất & cung cấp quà tặng khuyến mãi, quảng cáo,…

 

GIỚI THIỆU

VỀ CÔNG TY

* Thiết kế Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu:
Logo, Catalogue, Company Profile, Brochure, Name Card,…

* Thiết kế – In offset các sản phẩm bao bì trên chất liệu giấy:
– Lịch độc quyền.
– Lịch bàn.
– Lịch tường.
– Lịch Bloc.

* In ấn các ấn phẩm quảng cáo, bao bì hộp các loại:
– Hộp thực phẩm.
– Hộp bánh trung thu.
– Hộp mỹ phẩm.

Đặc biệt:

  • Thiết kế, In ấn Lịch độc quyền, Sổ tay cao cấp các loại,…
  • Sản xuất & cung cấp quà tặng khuyến mãi, quảng cáo,…